Κοινωνικό φροντιστήριο

Καλύπτει ιδιαίτερα και φροντιστηριακά μαθήματα άπορων μαθητών.

Διαθέτει τους εσωτερικούς χώρους για δωρεάν μαθήματα Γαλλικών και άλλα μαθήματα.

Εξασφαλίζει σχολικά ρούχα, τσάντες, βιβλία σε άπορους μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.