Φιλοξενία συνεδριάσεων εθελοντικών οργανισμών

Φιλοξενεί συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και δράσεις διαφόρων εθελοντικών οργανισμών και πολιτιστικών συνόλων.